Archive for december, 2011

Generalforsamling 2012

Indkaldelse til generalforsamling 2012

Tidspunkt: Søndag den 4. marts 2012 kl. 13.00

Sted: Korsør Medborgerhus, Skolegade 1, 4220 Korsør

Dagsorden ifølge SBH’s vedtægter

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest d. 15. januar. Bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab offentliggøres i februarnummeret af nyhedsbrevet og på belgiskehyrdehunde.dk og forelægges på generalforsamlingen til godkendelse. Samtidig offentliggøres budget og evt. indkomne forslag.

Følgende kandidater er opstillet til bestyrelsesvalget:

Poul-Erik Olsen

Pia van Acker

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer. Da ...

Læs mere →
0